Condicions compra Comercial Nim

Previ

Condicions Generals de Venda aplicables des del 15/12/2020.
Les presents condicions generals són aplicables a les adquisicions d'articles de regal per part dels compradors o clients.


1. Introducció

Les condicions generals de venda descrites a continuació (en endavant Condicions Generals), regeixen exclusivament les relacions contractuals entre tot usuari de la pàgina web de Comercial Nim (denominat d'ara endavant Usuari o Vostè o Client) i el venedor, que és la societat Comercial Nim Importació i Distribucions, S.L. amb CIF CIF B62669817 i domicili fiscal a C. Narcís de Monturiol, 12 - 08503 Gurb (Barcelona), d'ara endavant Comercial Nim i propietària del portal comercialnim.com.

Aquestes condicions generals de venda són les úniques aplicables i reemplacen qualsevol altra condició general, excepte en cas d'anul·lació prèvia, expressa i escrita. Comercial Nim pot ocasionalment modificar les clàusules de les seves condicions generals, pel que és aconsellable que aquestes siguin llegides en cada visita de la pàgina web www.comercialnim.com (d'ara endavant Portal). Aquestes modificacions són aplicables a partir de la seva publicació a Internet (des de la data al principi indicada). Cada compra a la pàgina web es regeix per les condicions generals aplicables en la data de la comanda. Considerem que una vegada que hagi fet una comanda, hi haurà acceptat sense reserves les nostres condicions generals de venda després d'haver llegit.

Accedint al Portal, vostè es compromet a respectar les condicions generals i les normes d'utilització que figuren en les mateixes.


2. Fer una comanda

Posem a la seva disposició les següents modalitats per fer una comanda:

- Per internet a la nostra pàgina web: www.comercialnim.com (24h/dia, tots els dies).

- Per telèfon al (34) 621 268 531 (preu de trucada nacional, consulteu amb el vostre operador) de dilluns a divendres de 08: 00h a 15: 00h.


3. Informació sobre els articles de regal

Comercial Nim facilita la informació relativa a les característiques essencials dels articles de regal mitjançant descripcions tècniques procedents de les seves empreses col·laboradores i fabricants, i de fotografies que il·lustren els articles de regal. Tot això, es fa dins del límit de la tècnica i respectant els millors estàndards del mercat.


4. Preus

Els preus de venda indicats al Portal es mostren en euros. Els impostos de l'IVA i d'altres aplicables, no està inclòs en aquests preciós. Les despeses de servei de l'enviament van a càrrec de l'Usuari i s'afegiran al total de l'import dels articles de regal seleccionats, sempre que no arribin a l'import de la comanda mínim establert. Se l'informarà d'aquestes despeses abans de confirmar la comanda i finalitzar el procés de contractació.

Reservat el dret de modificar els nostres preus en qualsevol moment. No obstant això, ens comprometem a aplicar les tarifes en vigor indicades al Portal en el moment de la realització de la seva comanda.

L'informem que en cas que aparegui un preu erroni i / o manifestament irrisori i sigui quin sigui el motiu (bug informàtic, error manual, tècnic...), la comanda serà anul·lada fins i tot en cas de validació inicial.


5. Disponibilitat

S'ha de tenir en compte que les comandes seran enviats dins dels límits d'estoc disponibles.

Si algun dels articles comandes no estigués en estoc['ca'], ens comprometem a enviar-li un correu electrònic el més aviat possible (a partir de la data en la qual va realitzar la comanda) per comunicar-li el termini en què podrem enviar-li la seva (s) producte (s). en cas que no estigués interessat en esperar, podrà sol·licitar la devolució dels imports, al cas que els hagi satisfet, per aquest (s) article (s), devolució que se li realitzarà en un termini màxim de 30 dies.

Si algun dels articles de regal de la seva comanda no estigués disponible i això fes que la seva compra no arribarà al mínim establert per a la gratuïtat dels ports, ens comprometem a enviar-li els articles de regal disponibles sense les despeses d'enviament de la resta de la seva compra. Si fos possible, li proposarem un article de qualitat i preu equivalent en substitució del producte disponible. En cas que no accepti el producte substitutiu proposat, procedirem al reemborsament del producte no disponible. Si voleu tornar el producte substitutiu, els eventuals despeses aniran a càrrec de Comercial Nim.


6. Modalitat d'enviament i terminis de lliurament

Els articles de regal comprats a Comercial Nim seran enviats al client conforme s'estableix a la pestanya CONDICIONS D'ENVIAMENT del web www.comercialnim.com.

La comanda serà enviat a la direcció que va indicar en el moment en què va fer la seva compra.

El termini entre la realització de la comanda i la data de sortida de Comercial Nim serà d'entre 2 i 10 dies (excepte en articles de regal especials). Per al lliurament, tindrà de sumar-se el temps emprat per part de l'empresa de transports, en el domicili indicat en la comanda, en funció de la ubicació del client.

Aquests terminis estan indicats en dies hàbils a Gurb i Vic.

Comercial Nim fa tot el possible per respectar els terminis de lliurament esmentats en el portal. no obstant això, Comercial Nim no es fa responsable de les conseqüències degudes a un retard d'enviament oa una pèrdua del paquet ocasionats per persones alienes al contracte de transport, per vostè mateix o per raons o causes imprevisibles o insalvables de força major.

En cas que no rebés un paquet en el termini indicat i Comercial Nim certifiqués la seva expedició, es durà a terme una investigació juntament amb el transportista que podria durar diversos dies (el termini aproximat és de catorze (14) dies hàbils). Durant aquest període, no es podrà efectuar cap reenviament ni reemborsament de la comanda.

Li aconsellem que en rebre la seva (s) paquet (s) verifiqui que tot està conforme amb la seva comanda i en perfecte estat. Cercionese que els precintes no han estat violats. Si no veu un perfecte estat dels embalatges, indiqui a mà i ferma, en l'albarà de lliurament del transportista, les anomalies que troba en rebre'l.

El transportista serà elegit per Comercial Nim, llevat que vostè indiqui a un altre amb el que vostè es faria càrrec del port i la mercaderia viatjaria pel seu compte i risc.


7. Modalitats de pagament

Si la nostra empresa d'assegurances o el nostre departament de seguretat sospiten alguna anomalia o frau, ens reservem el dret d'anul·lar la seva transacció per motius de seguretat.

Comercial Nim posa a la seva disposició diferents modalitats de pagament: amb targeta de crèdit (Visa o Visa Electron, Mastercard), per transferència bancària, o amb les condicions que tingui establertes amb Comercial Nim.


A) Pagament amb targeta de crèdit/dèbit: El pagament en línia amb targeta de crèdit es realitza a través del sistema de seguretat Secure Socket Layer, que codifica les seves dades bancàries quan són transmesos per internet.


B) Per transferència bancària:
Haurà de realitzar la transferència al compte que se li indicarà oportunament. IMPORTANT: com a concepte de la transferència haurà d'indicar el nom fiscal de persona física o jurídica, que realitza la comanda.


C) Condicions establertes amb Comercial Nim:

En aquest cas regiran les condicions que tingui estipulades vostè amb Comercial Nim.


8. Dret de revocació. Satisfet o reemborsat.

L'usuari disposa de set (7) dies hàbils per retornar un producte amb el qual no està satisfet. Dins d'aquest termini, podrà retornar el producte (les despeses d'enviament aniran pel seu compte) juntament amb la factura.

Li aconsellem que protegeixi el seu(s) article(s), ja que serà responsable dels possibles danys que patís (n) durant el transport. per això, li suggerim ens torni la mercaderia per correu certificat o transportista i amb assegurança pel valor del producte. Aquesta assegurança li serà molt útil en cas de dany o pèrdua de la mercaderia per part de la companyia de transports. En qualsevol cas, les eventuals despeses de la devolució són a càrrec del consumidor.
Quan l'Usuari retorni un producte en exercici del seu dret de desistiment només s'acceptaran els articles de regal que siguin enviats amb el seu embalatge original, en estat nou i complet. No s'acceptaran articles que hagin estat enviats incomplets, espatllats, o deteriorats per part del Client, i només s'acceptaran sempre que l'ús que hagi fet del bé hagi estat d'acord amb la naturalesa pròpia del mateix.

En cas de reemborsament:

- Si es retorna el producte en els set dies (el segell de correus, o data de l'albarà del transportista, donarà fe) a partir del lliurament al seu domicili, Comercial Nim li reemborsarà mitjançant el mateix mètode usat per vostè per efectuar el pagament. En cas que aquest mètode de reemborsament no sigui viable, Comercial Nim li reemborsarà mitjançant transferència bancària. En cas d'anàlisi tècnica del producte en el marc del dret de desistiment, Comercial Nim farà tot el possible per reemborsar l'Usuari en el termini més breu. Aquest termini dependrà dels tests tècnics efectuats, pel SPV (Servei Post Venda) de l'empresa fabricant, del seu material, d'una durada màxima de 30 dies.


9. Devolucions

Les despeses d'enviament aniran a càrrec de Vostè excepte en cas de no conformitat del producte amb el contracte. Li aconsellem que protegeixi el seu (s) article (s), ja que en cas de devolucions en exercici de la seva dret de desistiment, o per avaries o defectes que no quedin coberts per la garantia legal de conformitat, serà Vostè responsable dels possibles danys que patís (n) durant el transport.

Durant el període cobert per les extensions de garantia, el client ha de retornar el producte al SPV de Comercial Nim.

Només acceptarem els articles de regal que es trobin en perfecte estat, amb tots els seus accessoris, manuals d'instruccions i en el seu embalatge original. En cas de faltar algun d'ells el seu producte li serà retornat al seu domicili amb una nota indicant els faltants.


10. Garanties i Servei Post Venda (SPV)

10.1 Garantia Legal de Conformitat:

D'acord amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007, tots els articles de regal venuts per Comercial Nim es beneficien d'una garantia legal de conformitat que té una durada de dos anys. No obstant això, només si el defecte o falta de conformitat del producte es manifesta durant els primers sis mesos, s'entén que la decisió ja existia quan es va lliurar el producte, llevat que es demostri el contrari o quan aquesta presumpció sigui incompatible amb la naturalesa del producte o l'índole de la falta de conformitat.

Si la falta de conformitat es manifesta després d'aquests primers sis mesos, serà vostè el que, per poder fer ús de la garantia, haurà de demostrar que el problema és de fàbrica i no ha estat conseqüència d'un mal ús o pel pas del temps. per això, li suggerim que sol·liciti un peritatge, el cost anirà a càrrec, a fi d'especificar la causa de la manca de conformitat i si ha estat ocasionada per un mal ús o no de l'aparell. Si es demostra que la sentència és de fàbrica, Vostè té dret a beneficiar-se de la garantia.

La garantia de conformitat suposa que els articles de regal han de complir els següents requisits, llevat que per les circumstàncies del cas algun d'ells no sigui aplicable:

a) s'ajustin a la descripció realitzada per Comercial Nim i tinguin les qualitats del producte que Comercial Nim li hagi presentat a Vostè en forma de mostra o model.

b) Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els articles de regal del mateix tipus. c) Siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit per vostè quan ho hagi posat en coneixement de Comercial Nim en el moment de celebració del contracte, sempre que Comercial Nim hagi admès que el producte és apte per a aquest ús.

c) Presentin la qualitat i prestacions habituals d'un producte del mateix tipus que Vostè pugui fundadament esperar, tenint en compte la naturalesa del producte i, si escau, de les declaracions públiques sobre les característiques concretes dels articles de regal fetes per Comercial Nim, el productor o el seu representant, en particular en la publicitat o en l'etiquetatge. Comercial Nim no quedarà obligat per aquestes declaracions públiques si desconeixia i no cabia raonablement esperar que conegués la declaració en qüestió, demostra que aquesta declaració havia estat corregida en el moment de celebració del contracte o que aquesta declaració no va poder influir en la decisió de comprar el producte del qual no hi haurà lloc a responsabilitat per faltes de conformitat que el consumidor i usuari conegui o no hagi pogut fundadament ignorar en el moment de la celebració del contracte o que tinguin l'origen en materials subministrats pel consumidor i usuari. Per beneficiar-se de la garantia de conformitat ha de complir els requisits abans esmentats i contactar amb nosaltres.

Si el producte no és conforme amb el contracte, Vostè podrà optar entre exigir la reparació o la substitució del producte, llevat que una d'aquestes dues opcions resulti objectivament impossible o desproporcionada (es considerarà desproporcionada aquella opció que comparada amb l'altra imposi a Comercial Nim costos que no siguin raonables, tenint en compte el valor que tindria el producte si no hagués manca de conformitat, la rellevància de la manca de conformitat i si la forma de sanejament alternativa es pogués realitzar sense inconvenients majors per a Vostè).

En el cas que no pugui ser reparat el producte i tampoc pugui ser substituït per un altre d'idèntiques característiques, tindrà l'opció de sol·licitar la rebaixa en el preu, el reemborsament del mateix o la possibilitat de substituir el producte per un altre diferent (de característiques no idèntiques) que podrà escollir vostè mateix. No s'inclouen les deficiències ocasionades per negligències, cops, ús o manipulacions indegudes, tensió no idònia, instal·lació incorrecta no efectuada pel Servei Tècnic autoritzat quan escaigui, ni materials sotmesos a desgast pel seu ús normal.

En cas d'avaria, les extensions de garantia cobreixen la mà d'obra, les peces defectuoses i les despeses d'enviament tant d'anada com de tornada cap i des de la nostra central de devolucions.


10.2 Generalitats de les Garanties comercials:

Les garanties no s'apliquen per als supòsits següents:

a) El deteriorament creat per les adaptacions o ajustos (a part dels ajustos habituals de funcionament) o modificacions realitzats sobre un producte sense acord escrit amb el fabricant.

b) les despeses relatives al manteniment periòdic, la reparació o el canvi de peces per desgast normal. la substitució dels consumibles pel seu desgast normal (bateries, bombetes, fusibles, deteriorament dels capçals de gravació o de lectura ...).

c) el deteriorament creat per una mala utilització, incloent o una utilització inadequada del producte o el fet de no respectar les instruccions del fabricant pel que fa a la utilització i el manteniment del producte.

Els danys generats per persones no acreditades o pels mateixos usuaris.

Els danys causats per accidents, llamps, inundacions, incendis, mala aeració o qualsevol altra causa que no sigui responsabilitat del fabricant.

Els danys causats per una fallada del sistema en què el producte pot estar incorporat.

Si el model o el número de sèrie que figura en el producte han estat modificats.

Les avaries dels accessoris (cables d'alimentació ...).

L'ús del producte fora del marc familiar i privat com per exemple l'ús professional i intensiu.


11. Litigis i responsabilitats

Comercial Nim no es fa responsable de la no execució de les presents condicions en cas de força major i en cas de falta del client o d'un fet imprevisible per part d'una persona aliena al contracte.

Comercial Nim no es fa responsable de les conseqüències que puguin resultar d'una utilització inadequada dels articles de regal venuts al Portal.

Per dirimir Possibles litigis, les parts se sotmeten als tribunals de Vic, amb renúncia expressa als seus propis furs.


12. Protecció de dades personals

Les dades personals que l'usuari ha de facilitar són indispensables per a l'enviament de les comandes, la redacció de factures, albarans, etc. L'absència d'aquestes dades comportarà l'anul·lació automàtica de les comandes. En inscriure's al Portal, vostè es compromet a proporcionar dades personals vàlids. El fet de facilitar informacions falses o incorrectes és contrari a les presents Condicions Generals ia les Condicions d'Utilització presents al Portal.

Les dades personals que vostè ens faciliti seran tractades per Comercial Nim de conformitat amb la llei espanyola, sobre protecció de dades. Vostè autoritza expressament a Comercial Nim conservar i usar aquestes dades amb finalitats comercials. aquestes dades són objecte d'un tractament informàtic.

L'usuari pot en qualsevol moment, respecte a les seves dades personals, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb els textos europeus ia les lleis espanyoles en vigor, mitjançant comunicació escrita fent la corresponent sol·licitud dirigida a Comercial Nim.

Vostè pot, en qualsevol moment, fer una petició a Comercial Nim per saber quines informacions personals tenim al nostre abast. Vostè podrà en qualsevol moment, i després petició prèvia, modificar o cancel·lar aquestes dades.

Si així ho va acceptar en la seva identificació al Portal, Comercial Nim, li enviarà correus electrònics promocionals (butlletins informatius sota forma de correus electrònics ) proposant novetats, liquidacions, exclusives, gangues...

Sempre que ho desitgi, podrà donar-se de baixa del nostre butlletí informatiu, per deixar de rebre aquest tipus de correus electrònics. Per donar-se de baixa, només cal fer-ho a l'enllaç previst a aquest efecte que apareix a peu de pàgina de cadascun dels correus electrònics promocionals que nosaltres li enviarem.


13. Propietat Intel·lectual

Tot el contingut del Portal www.comercialnim.com (il·lustracions, textos, denominacions, marques, imatges, vídeos) és propietat de Comercial Nim, dels seus col·laboradors o proveïdors. Tota reproducció parcial o total del contingut mitjançant qualsevol procediment i en qualsevol suport està subjecte a una autorització prèvia i expressa de Comercial Nim.

Totes les informacions, els continguts, els arxius i els programes oferts pel nostre servei estan protegits per les lleis, espanyoles i internacionals en el relatiu a la propietat industrial, intel·lectual i el copyright.

Comercial Nim desautoritza la còpia, publicació o distribució de tot contingut a terceres persones que no disposin de drets de propietat intel·lectual. tota utilització d'aquests continguts de manera fraudulenta serà considerada com a delicte de falsificació i com a delictes relatius a la propietat industrial i intel·lectual sancionats pel Codi Penal espanyol.

Comercial Nim no pot ser considerada responsable de la violació per part d'un o diversos usuaris dels drets de terceres persones mitjançant les seves activitats al Portal.